Γερμανική Δύναμη

Γερμανική Δύναμη

Το "My Pigeon Derby" μαζί με Γερμανούς εκτροφείς στα γραφεία του συλλόγου τους! Αριστερά ο Matthias Sprang και δεξιά ο Dieter Meissner!