Πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων 2023!

Πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων 2023!

Προπονήσεις:

24 Μαρτίου: Μαρκάρισμα 1 χμ.

26 Μαρτίου: 1η Προπόνηση 6 χμ.

28 Μαρτίου: 2η Προπόνηση 9 χμ.

30 Μαρτίου: 3η Προπόνηση 9χμ.

1 Απριλίου: 4η Προπόνηση 20 χμ.

4 Απριλίου: 5η Προπόνηση 45 χμ.

8 Απριλίου: 6η Προπόνηση 65 χμ.

13 Απριλίου: 7η Προπόνηση 80 χμ.

18 Απριλίου: 8η Προπόνηση 100 χμ.

Αγώνες:

23 Απριλίου: 1ος Αγώνας 125 χμ.

30 Απριλίου: 2ος Αγωνας 140 χμ.

7 Μαίου: 3ος Αγώνας 160 χμ.

14 Μαίου: 4ος Αγώνας 180 χμ.

21 Μαίου: Ημιτελικός Αγώνας 210 χμ.

28 Μαίου: Τελικός Αγωνας 300 χμ