Πρώτο άνοιγμα στο κουμάσι

Πρώτο άνοιγμα στο κουμάσι

Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης με μπανάκι στην αυλή και τα πρώτα αναγνωριστικά πετάγματα για ξεμούδιασμα!!!